บริษัท เมกก้า แกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจ พลาสติกส์ของไทย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจริญก้าวหน้าด้วยการสนับสนุน สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน รวมทั้งคุณภาพในการบริการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้า


เพื่อที่จะให้บริษัทฯ ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันสำคัญนี้ บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าพลาสติกส์ และหนังเทียม ที่หลากหลายให้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ


-    เบาะรถยนต์

-    เบาะรถมอเตอร์ไซต์

-    เฟอร์นิเจอร์

-    กระเป๋า

-    รองเท้า


อุตสาหกรรมการเกษตรด้านต่างๆ อาทิ


-    การสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

-    อ่างเก็บน้ำ

-    บ่อเก็บกักของเสียต่างๆ


Copyright@2003 Magga Grand International Co., Ltd